Thư viện hình ảnh » Đại hội TDTT tỉnh Đồng Nai lần VI-2010


Thế mạnh Thể thao Đồng Nai; Cầu Mây - Thể Hình

Đồng diễn - Dáng đứng Việt Nam

Đ/c Huỳnh Thị Nga bắt tay chúc mừng các đơn vị về dự

Đ/c Huỳnh Thị Nga - Châm lửa khai mạc Đại hội

Mô tô rước đuốc

Đoàn đại biểu Dân tộc tỉnh

.

Diễu hành khai mạc

.

Công tác chuẩn bị - đón tiếp