Tin Thể Thao Trong Nước Và Quốc Tế   >>  Các giải thi đấu trong năm

Ngày 08/7/2011 tại tỉnh Bình Thuận, Cụm thi đua khu vực miền Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm, nhằm đánh giá lại kết quả triển khai phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011.

            Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Tấn - Vụ Trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Bích Vân - Phó Vụ Trưởng Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Quang Toản - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước - Cụm Trưởng, cùng dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và Tổ Tư vấn thi đua Cụm miền Đông Nam Bộ.

Toàn cảnh hội nghị

 

 

          Theo báo cáo của Cụm trưởng trong 6 tháng đầu năm 2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong Cụm thi đua khu vực miền Đông Nam Bộđã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu chung của toàn Ngành, phong trào thi đua có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành tốt kế hoạch trên các mặt công tác được giao. Nổi bật là công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Các đơn vị đã quan tâm, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua tới các đơn vị trực thuộc; có quyết định chia Khối, Cụm thi đua trong ngành và có văn bản hướng dẫn hoạt động cụ thể của các Khối, Cụm thi đua; phân công lãnh đạo Sở trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Khối, Cụm; có những chủ trương, nội dung phương pháp triển khai, phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua ở các đơn vị trong ngành có hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái lao động sáng tạo, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn Cụm.

        Tại Hội nghị các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến, chia sẽ kinh nghiệm và thống nhất tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011, đó là:

        1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua trên 4 lĩnh vực văn hoá, thể thao du lịch và gia đình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng của từng địa phương.

        2. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt và có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

        3. Tiếp tục tổ chức các giải thể thao, hội thi, liên hoan đã được lãnh đạo các Sở ký cam kết thực hiện ngay từ đầu năm đầu năm, gồm: Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động, xuất bản tập san Cụm, tổ chức giải Cờ tướng tại Bình Phước; tổ chức Ngày hội Gia đình, giải Teakwondo tại Bà Rịa - Vũng Tàu; tổ chức giải Cầu Lông tại Đồng Nai; tổ chức giải Võ cổ truyền tại Tây Ninh; tổ chức giải Karatedo tại Bình Dương.

        4. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm năm 2011 và phát động phong trào thi đua Cụm năm 2012.                                    

                                                                Theo Khánh Linh Web Sở VHTTDL Bình Phước

Các bài liên quan