Tin tức   >>  Thể thao Đồng Nai hội nhập Quốc tế

Tại phiên họp Đại hội đồng lần thứ 29 (được tổ chức tại khách sạn Hoa Viên - Quảng Châu ngày 13/11 vừa qua) Chủ tịch OCA - Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah đã ký kết thoả thuận đăng cai với các quốc gia chủ nhà cho các sự kiện thể thao thời gian tới.

Buổi lễ đã diễn ra trọng thể trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự gồm: Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) - Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah; Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế - Jacques Rogge; Bộ trưởng Thể thao, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Trung Quốc, Trưởng BTC Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 16 - Liu Peng....

Hội đồng Olympic Châu Á đã khẳng định nước chủ nhà của 3 sự kiện thể thao Châu Á sắp tới là Đại hội Thể thao Châu Á trẻ lần thứ 2 năm 2013 tổ chức tại Nam Ninh - Trung Quốc; Đại hội thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 4  năm 2014 tổ chức tại Phukhet - Thái Lan và Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ năm 5 năm 2016 tổ chức tại Nha Trang - Việt Nam.

Cũng tại đây, Chủ tịch OCA - Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah đã ký kết thoả thuận đăng cai với các quốc gia nêu trên.

Các bài liên quan