Tin tức   >>  Thể thao quần chúng tỉnh Đồng Nai

-

🏃
Hướng dẫn Đăng ký:
Bước 1: Tải LimoApp
Bước 2: Đăng ký/ đăng nhập vào tài khoản LimoApp
Bước 3: Kết nối thành công với Strava/Garmin
Bước 4: Chọn Thử thách Giải vô địch Việt dã trực tuyến tỉnh Đồng Nai mở rộng lần thứ II năm 2021
Bước 5: Chọn “THAM GIA NGAY”
Bước 6: Điền đầy đủ các thông tin về cự ly, số E-BIB và lưu thông tin
- Người tham gia nhận được bộ Racekit điện tử khi đăng ký tham gia giải trực tuyến.

Các bài liên quan