>>  Tin tức

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể và 57 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai và Đồng chí Trần Thị Lệ Thủy, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai. Vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


/xemweb/xemweb/upload/files/1490-QD-TTg.pdf

Các bài liên quan