Tin tức   >>  Hoạt động chi bộ và đoàn thể

-

Chi đoàn Trung tâm HL&TĐ TDTT trang bị thêm các thùng rác công cộng trong khuôn viên Trung tâm. Đây là hoạt động giúp cải thiện môi trường, giảm thiểu phát sinh rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa; không vứt rác bừa bãi; tăng cường hoạt động thu gom, xử lý, tái chế chất thải… góp phần vào những nỗ lực bảo vệ môi trường. 🌳🌳🌳

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T.N

Các bài liên quan