Giới thiệu   >>  Chi đoàn

Ban chấp hành chi Đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền

Sinh năm: 1988

Chức vụ:   Bí thư

Trình độ:   Thạc Sĩ TDTT

Email: smalldrogon0388@gmail.com

 


 

 

 

                                             

 

 

 

 

  Ông : Phan Văn Dũng                                           

   Sinh năm : 1987                                           

   Chức vụ : Phó Bí Thư                                        

   Trình độ : Cử nhân 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

   

Bà : Nguyễn Thị Thủy                                        

Sinh năm : 1991                                 

Chức vụ : Phó Bí Thư                                          

 Trình độ : Cử nhân 

                                                    

                                                      

Các bài liên quan