Giới thiệu   >>  Chi bộ

Chi bộ (13/03/2019)

Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể Thao Đồng Nai gồm 13 đảng viên

CHI BỘ

 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO ĐỒNG NAI

 

 

   Ông Lê Văn Sơn

 

    Sinh năm: 1961

    Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ

    Chức vụ:  Phó Giám đốc

    Trình độ:   Cử nhân TDTT

    Email: sonthethaodn@gmail.com

    Điện thoại: 061.3940626 - 090.9272181

       * Phụ Trách Hành Chính - Cở Sở Vật Chất Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi Đấu TDTT 

 

 

 

 

 

 

 

   Ông Bùi Anh VŨ

 

 

    Sinh năm: 1974

 

    Chức vụ Đảng: Phó Bí Thư Chi Bộ

 

   * Chức vụ: Giám đốc

 

    Trình độ:   Thạc Sĩ Thể Dục ThểThao

 

    Điện thoại: 02513.818.913 

 

 * Quản Lý Chung Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi Đấu TDTT.

Các bài liên quan