Tin tức   >>  Văn bản pháp quy về lĩnh vực TDTT

UBND tỉnh vừa mới ban hành Quyết định số 4204/QĐ-UBND ra ngày 9-12-2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017-2018

UBND tỉnh vừa mới ban hành Quyết định số 4204/QĐ-UBND ra ngày 9-12-2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017-2018.

Theo đó, Trưởng ban Ban chỉ đạo Đại hội là Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp làm và Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Đại hội là Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao – du lịch Lê Kim Bằng. Các Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Đại hội còn lại là lãnh đạo của các Sở: Giáo dục – đào tạo, Tài chính, Công an tỉnh cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, Đài PTTH Đồng Nai, báo Đồng Nai và UBND TP. Biên Hòa.

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND ra ngày ngày 26-10-2016 về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2017-2018.

Trần Anh

Các bài liên quan