Thể thao quần chúng tỉnh Đồng Nai   >>  Tin tức

Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức với mục đích tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh đồng thời phát hiện năng khiếu, những tài năng thể thao của học sinh, nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước.

Ảnh minh họa
 Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức với mục đích tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh đồng thời phát hiện năng khiếu, những tài năng thể thao của học sinh, nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016.

Theo đó, ở cấp khu vực Hội khỏe được tổ chức theo 5 khu vực.

Khu vực I được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, thời gian từ ngày 22-29/4/2016. Lễ Khai mạc diễn ra vào ngày 26/4/2016; Lễ Bế mạc ngày 29/4.

Tổng số môn thể thao tổ chức thi đấu là 12 môn (10 môn thể thao quy định tại Điều lệ và 02 môn thể thao đặc trưng khu vực: Bắn nỏ và Vật dân tộc) với 13 đơn vị tham dự.

Khu vực II tổ chức tại tỉnh Nam Định từ ngày 20-29/4/2016. Tổng số môn thể thao tổ chức thi đấu gồm 10 môn thể thao quy định tại Điều lệ với 12 đơn vị tham dự.

Khu vực III tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 10-20/4/2016. Tổng số môn thể thao tổ chức thi đấu là 10 môn thể thao quy định tại Điều lệ với 12 đơn vị tham dự.

Khu vực IV tổ chức tại tỉnh Bình Dương từ ngày 12-21/4/2016 có 13 đơn vị tham dự với 10 môn thể thao quy định tại Điều lệ và 02 môn thể thao đặc trưng khu vực: Kéo co và Judo.

Khu vực V tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 16-25/4/2016 có 13 đơn vị tham dự.

Ở cấp toàn quốc, Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian từ ngày 20-28/7/2016 và tại tỉnh Nghệ An từ ngày 01-10/8/2016. Lễ Khai mạc vào ngày 01/8 và Lễ Bế mạc vào ngày 10/8/2016.

Chinhphu.vn

Các bài liên quan