Tin tức   >>  Hoạt động chi bộ và đoàn thể

Sáng nay 03.11.2015 Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Huấn Luyện Thể Thao cho các cán bộ, viên chức nhằm củng cố kiến thức và đi sâu vào công tác Huấn Luyện cho VĐV trẻ, năng khiếu tỉnh Đồng Nai

Tham dự lớp Bồi dưỡng Huấn Luyện Thể Thao bao gồm hai đơn vị chủ chốt là Trung tâm TDTT tỉnh , và trường Phổ thông năng khiếu Thể thao Đồng Nai, bên cạnh đó những cán bộ, Huấn Luyện Viên từ các trường, đơn vị có liên quan đến Thể Thao đều tham dự khóa học bồi dưỡng kỹ năng Huấn Luyện thể thao chuyên ngành

Khóa học dự kiến học từ ngày 03.11.2015 đến hết ngày 06.11.2015 và khóa học sẽ được Chuyên viên từ trường Thể Dục Thể Thao Tp.HCM trợ giảng cho các cán bộ, Huấn Luyện Viên chủ chốt. Các bài giảng do ông T.S Bùi Trọng Toại giảng viên chuyên ngành Huấn Luyện và Đào Tạo VĐV trợ giảng chính.

TẤN PHÁT

Các bài liên quan