Tin tức   >>  Thể thao quần chúng tỉnh Đồng Nai

lúc 07h30 ngày 29/12/2012 tại phòng họp Tỉnh Ủy

 

Thực hiện hướng dẫn của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam; Hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai; Chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai; Điều lệ hoạt động của Liên đoàn Cầu lông tỉnh Đồng Nai về công tác tổ chức, quản lý các Hội quần chúng.

 

Liên đoàn Cầu lông tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2013-2018, diễn ra vào lúc 07h30 ngày 29/12/2012 tại phòng họp Tỉnh Ủy, số 90, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

 

(Cầu lông Đồng Nai năm 2012)

 

Qua đại hội, Liên đoàn sẽ tổng kết và báo cáo trước đại hội quá trình hoạt động, đánh giá những mặt đạt và chưa đạt trong nhiệm kỳ 2008 – 2012. Đại hội cũng sẽ bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Hải.TTĐN

 

 

90, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa - Đồng Nai

Các bài liên quan