Giới thiệu

Ban giám đốc(25/08/2011)
Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Đồng Nai Chi tiết
Chi bộ(20/10/2015)
Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể Thao Đồng Nai gồm 13 đảng viên Chi tiết
Trụ sở cơ quan(25/08/2011)
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai , trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bộ máy hoạt động của Trung tâm: Ban giám đốc (03 đ/c), 05 phòng chức năng và các CLB trực thuộc. Chi tiết
Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 Chi tiết
Các phòng trực thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Đồng Nai Chi tiết
Đoàn thanh niên chi đoàn Trung tâm TDTT tặng quà Tết trẻ em mồ côi, khuyết tật tỉnh Đồng Nai Chi tiết