Giới thiệu

Phó Giám Đốc Sở Phụ Trách - Ban Giám đốc Trung tâm Chi tiết
Chi bộ(13/03/2019)
Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể Thao Đồng Nai gồm 13 đảng viên Chi tiết
Trụ sở cơ quan(25/08/2011)
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai , trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bộ máy hoạt động của Trung tâm: Ban giám đốc (03 đ/c), 05 phòng chức năng và các CLB trực thuộc. Chi tiết
HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 - 2018 Chi tiết
Các phòng trực thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Đồng Nai Chi tiết
Ban chấp hành chi Đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 Chi tiết